1

Odsíření za stamiliony: stavba pokračuje podle harmonogramu

ČESKÉ BUDĚJOVICE, 23. září 2014

Stavba odsíření spalin v hodnotě 428,1 milionů korun, která je nejvýznamnější ekologickou investicí v historii Teplárny České Budějovice, probíhá podle harmonogramu a nijak nenarušuje dodávky tepla a teplé užitkové vody. Na dnešní tiskové konferenci to sdělili zástupci investora a generálního dodavatele. Tím je akciová společnost Tenza Brno.

Kontrakt, podepsaný letos 6. února, zahrnuje vybudování zařízení na odsíření spalin uhelných kotlů K11 a K12 technologií mokré vápencové vypírky a zařízení na snížení emisí dusíku u kotle K11. Po dokončení stavby v závěru roku 2015 se tak výrazné sníží emise oxidů síry SO2 o 80 procent a oxidů dusíku NOx o 60 procent.

„Na tak náročné a složité stavbě se problémy vyskytují, ale dodavatelé si s nimi vždy zatím poradili. Své ovlivňuje i počasí – srpen, kdy se dělaly hlavní zemní práce, zakládala stavba a vrtaly piloty, byl deštivý. Nyní je zase větrno, což omezuje práce jeřábu, který spouští do komína nové nerezové vložky,“ uvedl Martin Žahourek, místopředseda představenstva teplárny.

Právě vnitřní rekonstrukce 120 metrů vysokého komínu, která by měla skončit do konce září, je nejdůležitější částí letošních prací. Dalším mezníkem je dokončení stavebních základů a vlastní založení staveb, včetně pilotů a základové desky. Instalována byla zásobní nádrž na močovinu a také zařízení u kotle K11, redukující množství oxidů dusíku. Rovněž se začaly montovat ocelové konstrukce podpěr nových kouřovodů.

Při financování teplárna využije dotaci Státního fondu životního prostředí, která pokryje 30 procent nákladů. Podmínkou přidělení je, aby bylo dílo plně funkční ještě během roku 2015.

„Jde o součást naší dlouhodobé péče o ekologii a životní prostředí. Tato investice přitom bude mít zásadní vliv na čistotu ovzduší ve městě a okolí,“ uvedl Miroslav Houfek, předseda představenstva teplárny.

Tenza zakázku získala poté, co z veřejné soutěže nečekaně odstoupil její vítěz Sdružení pro odsíření spalin, jehož členy byly Škoda Praha a Škoda Praha Invest. Řada tedy přišla na druhého v pořadí, což znamenalo se i vypořádat s určitým časovým skluzem.

„Technologické zařízení odsíření je projektováno tak, aby umožnilo pokles objemu vypouštěného oxidu siřičitého na méně než 200 mg/Nm³. Současný limit je 1700 mg/Nm³. Hodnota koncentrace oxidu dusíku NOx bude maximálně 200 mg/Nm³ a sníží se dvakrát,“ uvedl Martin Žahourek. Teplárna v obou kotlích ročně k výrobě tepla a technologické páry spálí zhruba 300 tisíc tun hnědého uhlí.

Radikální ekologická opatření po českých teplárnách vyžaduje nová evropská legislativa, zejména směrnice Evropského parlamentu a Rady 2010/75/EU. Ty se postupně zařazují i do národní legislativy členských zemí.

Majoritním akcionářem Teplárny, jednoho z největších teplárenských provozů v Česku, je s 80 procenty akcií město České Budějovice.